30 dages returret

Sikre menneskerettigheder

Sikre menneskerettigheder

I Lindex er vi afhængige af beslutninger, hænder og færdigheder af mennesker. Mennesker med rettigheder og værdighed, som tilhører dem, uanset hvem de er. Det er vores ansvar at sikre, at de grundlæggende menneskerettigheder respekteres i hele vores værdikæde.

Global og sårbar

Den globale udvikling har på mange måder gjort det muligt for vores samfund at trives, men det har også bidraget til nye udfordringer, der ikke kan overses. De miljømæssige udfordringer sammen med en af vores tids største flygtningekriser har gjort mange mennesker mere sårbare over for uretfærdig behandling. Det har ændret grobunden for risici i forbindelse med menneskerettigheder, og moderne former for slaveri, såsom tvangsarbejde, er i en stigende udvikling. Og kvinder og børn er stadig den del af befolkningen, der er mest tilbøjelige til at blive kompromitteret  på deres menneskerettigheder.

En holistisk tilgang

Der er ingen tvivl om, at vi skal tage ansvar for menneskerettigheder, som er forbundet med Lindex forretning, selv når vi ikke har gjort noget forsætligt for at forårsage det. Fordi en mangel på handling er stadig en handling.

Med en holistisk tilgang til menneskerettigheder, herunder alle dele af vores forretning, er vi nødt til at bruge vores indflydelse gennem forretningsforbindelser, hvor vi kan, samt arbejde for en positiv udvikling, der hvor vi ikke er dem, som har kontrollen.

Ansvar og gennemsigtighed går hånd i hånd

Jo større og mere kompleks en forsyningskæde er, betyder det ikke alene er risiciene forbundet med menneskerettigheder er større, problemer er også ofte mere komplicerede at løse. Selv om gennemsigtighed er en stor udfordring i modeindustrien, er det nøglen til at gøre fremskridt indenfor alle områder af bæredygtighed, herunder menneskerettigheder. For at vi virkelig kan påtage os et ansvar, må vi udvikle gennemsigtigheden længere nede i vores forsyningskæde.

Sikre menneskerettigheder – vores hovedmål

At være fortaler for respekten for menneskerettigheder

Vi vil sikre hele vores værdikæde er ved at skride frem inden for minimumsløn og at dens arbejdspladser er sikre og sunde, fri for chikane og diskrimination. Her er vores mål:

  • I 2021 har alle Lindex forretningspartnere underskrevet Lindex Sustainability Commitment.
  • I 2025, skal Lindex leverandører, der står for 80 procent af vores produktion være gennemsigtige omkring deres forsyningskæde og vise deres forpligtelse for at forbedre arbejdsvilkårene.
  • I 2025 skal Lindex leverandører, der står for 80 procent af vores produktion, arbejde aktivt med et mindsteløns program.
  • At sikre at diskrimination og chikane ikke sker i Lindex egne operationer i 2020.

Sammen - som leverandører, partnere, medarbejdere og kunder - kan vi skabe en fremtiden for stærke og inspirerede kvinder i en bæredygtig verden. Kom med os på denne rejse.