30 dages returret

Databeskyttelse

Databeskyttelseslovgivning gældende i Danmark

Databeskyttelseslovgivning gældende i Danmark

Lindex overholder databeskyttelses forordningen (GDPR) som trådte i kraft d. 25. maj 2018 i den Europæiske Union. Persondatabeskyttelse og sikkerhed er vigtig for os alle, og det var nødvendigt med en stramning af reglerne ang. behandling af personoplysninger i virksom-heder og institutioner og derfor er reglerne en kærkommen, juridisk ændring.

Lindex´ er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vores persondata-politik er følgende:

Generelt om personoplysninger

 • Lindex lægger vægt på sikkerheden af kundernes personoplysninger.
 • Lindex lægger vægt på at al personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivning og regler om databeskyttelse og behandling af personoplysninger.
 • Lindex lægger vægt på, at behandling af personoplysninger er begrænset til et om-fang, hvor det er muligt at tilbyde den service som kunderne efterspørger.
 • Lindex lægger vægt på ansvarlig behandling af kundedata og at den behandling fore-går på en ansvarlig, sikker og lovlig måde.
 • Lindex lægger vægt på at alle oplysninger om kunder, som er videregivet til eller ind-hentet fra en tredjepart, udelukkende bliver indhentet med det formål at give kunder-ne den tjenesteydelse de efterspørger.
 • Lindex lægger vægt på at Lindex´ kunder har kontrol over deres egne personoplys-ninger, herunder er de eneste der har adgang til de oplysninger, sammen med ansat-te i Lindex og tredjeparter, der er nødvendige for, at vi kan levere vores ydelser.

Hvilke personoplysninger gemmer vi og hvorfor?

Dette afsnit beskriver, hvorfor vi gemmer personoplysninger, hvilke oplysninger der bliver behandlet og hvorfor det bliver gjort.

Retsgrundlaget for, at vi behandler dine personoplysninger som beskrevet nedenfor, vil i de fleste situationer være for at:

 • opfylde aftalen med dig som kunde, herunder Lindex’ vilkår og betingelser, eller an-den kontrakt, som du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for ind-gåelse af kontrakten
 • overholde en juridisk forpligtelse, som Lindex er underlagt efter lovgivningen, samt
 • for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

Retsgrundlaget kan også være Lindex’ legitime interesser, idet vi i hvert konkret tilfælde vil vurdere, om vores legitime interesser i at indlede et kundeforhold overstiger dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personop-lysninger.

  1. For at arbejde med og holde styr på ordrer og varekøb

Personoplysninger bliver behandlet med det formål at:

 • aflevere bestilte/købte varer eller tjenesteydelser (inkl. meddelselser om bestil-lingsstatus og for at kunne kontakte kunden ang. spørgsmål/oplysninger om levering).
 • kunne bekræfte alder og andre nødvendige oplysninger.
 • kunne bekræfte oplysninger om adresse via eksterne registreringer. F.eks. tele-fonbog eller personregister.
 • hjælpe til ved returnering af varer, klager eller garantier.

Disse typer af oplysninger arbejder vi med:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Betalingsinformationer (dvs. oplysninger om overførsler, dato for overførsel, nummer på More-medlemskort)
 • Kundenummer
 • Bestillingshistorik, dvs. hvilken vare blev købt og hvor den blev sendt hen.
 • For at holde styr på din adgang til vores online medier

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • give dig adgang via Lindex’ login
 • kunne bekræfte alder og andre nødvendige oplysninger
 • sørge for at oplysninger er korrekte og opdaterede
 • give os mulighed for at have overblik over varekøbsoversigt
 • holde styr på indstillinger og oplysninger ang. betalingshistorik eller beta-lingsmåder
 • give dig mulighed for at gemme indkøbsliste/ønskeliste eller komme med et forslag for at simplificere tingene for dig. Der bliver lavet analyser for at give os mulighed for dette.

Disse typer af oplysninger arbejder vi med:

 • Navn
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mail adresse, telefonnummer)
 • Brugernavn og kodeord
 • Oplysninger om varekøb
 • Oplysninger om din computer, telefon eller andre enheder som du bruger og deres indstillinger.
 • Betalingshistorik
 • Kundenummer
 • Adresse fra tredje part, dvs. personregister eller telefonbog.
 • For at lancere varer og tjenester

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Anbefale passende varer, foreslå indkøbslister, huske på glemte varekurve eller gemme ønskeliste/indkøbsliste for at simplificere fremtidskøb el. lignende.
 • Sende annoncer igennem e-mail, SMS-beskeder, sociale medier og lignende elektroniske medier, samt almindelig brevpost, inklusiv beskeder fra relaterede parter, til kunder udenfor medlemsklubben. F.eks. med marketing strategier eller via forsendelse af tilbud og invitationer til events til: alle kunder, en del af kunderne (f eks. kvinder/mænd mellem 30 og 40 i Hovedstaden), eller til en-kelte kunder.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (dvs. adresse, e-mail adresse, telefonnummer)
 • Brugernavn og kodeord
 • Alder
 • Bopæl
 • Oplysninger om hvordan kunde bruger hjemmesider og firmaets andre elektroniske medier.
 • Cpr-nummer
 • Oplysninger om varekøb
 • Data som brugere genererer (f.eks. klik på hjemmesider og websteder).
 • 4. For at kunne gennemføre og styre deltagelse i kon-kurrencer og events

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • kunne kommunikere til deltagere i konkurrencer
 • kunne kommunikere med deltagere før og efter events (f.eks. notifikationer, spørgsmål eller bekræftelser)
 • kunne bekræfte alder og andre relevante oplysninger
 • vælge vinder og aflevere gevinsten.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Alder
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Data som er oplyst for at deltage i en konkurrence
 • Data som er oplyst i forbindelse med et event .
 • For at holde styr på booking af tjenester (f eks. personlig rådgivning eller lignende)

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Holde styr på bookinger, ændringer i bookinger og annulleringer/afbud.
 • Kunne kontakte vedkommende grundet bookinger og for at påminde om tje-nester.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Alder
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Data som du vælger at afgive, som hjælper forhandler med at forberede servicen.
 • For at kunne holde styr på kommentarer/klager grundet service

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Kunne kommunikere med kunder via telefon eller elektroniske medier (inkl. sociale medier)
 • Give os muligheden for at identificere kunder
 • Give os muligheden for at undersøge klager og kunne referere til data (bl.a. med hjælp af teknologien).

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Brevpost, e-mails, SMS-beskeder eller andre data givet i forbindelse med kommentar/klage.
 • Oplysninger om dato for køb, varekøbets placering, eller produktfejl/klager.
 • Brugerinformationer fra internetadgang, f.eks. når en kunde har problemer med login.
 • Tekniske oplysninger fra dine enheder.
 • For at opfylde de juridiske forpligtelser

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Opfylde juridiske forpligtelser, som krævet i lovgivningen på ethvert givet tidspunkt. Sådanne forpligtelser kan f.eks. være angående produktsikkerheds-forpligtelser, og derfor er vi muligvis nødt til at videregive kommunikation el-ler information til offentligheden og/eller kunder om produktanvendelse eller produkttilbagekaldelse, f.eks. på grund af defekter eller negative påvirkninger på helbredet.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Brevpost, e-mails, SMS-beskeder eller andre oplysninger giver grundet kommentarer/klager.
 • Oplysninger om dato for køb, varekøbets placering, eller produktfejl/klager.
 • Brugerinformationer fra internetadgang, f.eks. når en kunde har problemer med login.
 • Betalingsinformationer
 • For at kunne evaluere, udvikle, og forbedre vores ser-vice, varer og systemer for kunder generelt

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Gøre tjenesten mere brugervenlig, f.eks. ved at ændre brugerfladen for at for-enkle datastrømmen eller for at gøre de meget anvendte funktioner i elektroni-ske medier mere fremtrædende.
 • Registrere oplysninger for at forbedre processer ang. produktbevægelser, f.eks. ved at lave en prognose for salg, lager status og forsendelser.
 • Registrere data for at forbedre vareudbud.
 • Registrere data for at øge effektiviteten med det miljømæssige og sociale an-svar i tankerne, f.eks. ved at strømline køb og leverancer.
 • Registrere data for at forberede åbningen af nye butikker og depot.
 • Give dig muligheden for at have indflydelse på det vareudbud vi tilbyder.
 • Registrere data med henblik på at forbedre IT-sikkerhed, for at øge kundernes sikkerhed, samt vores besøgende på vores medier.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Data som bruger opretter (f.eks. klik på hjemmesider og websteder).
 • Alder
 • Bopæl
 • Brevpost, e-mails, SMS-beskeder eller andre oplysninger som kunde opgiver
 • Tekniske informationer ang. de enheder der bliver brugt og indstillinger, f.eks. sprogindstillinger, IP-adresser, browserindstillinger, tidszone, systemer, skærmindstillinger osv.
 • Oplysninger om dit brug, f.eks. på hvilken måde tjenesten blev brugt, hvordan der blev logget ind, hvor og hvor længe diverse sider blev besøgt, responstid, fejl i download, hvordan man blev forbundet med services og hvornår man forlod services, osv.
 • For at gøre dette, udfører vi analyser af komplette data (ikke for enkeltperso-ner) vedrørende:
 • Hvordan vores hjemmesider, samt andre elektroniske medier bliver brugt (f.eks hvilke sider eller sidedele er blevet besøgt og hvad man har søgt på).
 • Købshistorik
 • Alder
 • Geografiske og/eller demokrafiske oplysninger.
 • Oplysninger fra kunder, giver bl.a. via undersøgelser.
 • Data fra kunders enheder og tekniske indstillinger.
 • For at forebygge misbrug af tjeneste eller for at un-dersøge og undgå kriminalitet mod firmaet

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Undersøge eller forebygge snyd eller andet misbrug, f.eks. registrere hændel-ser i butikker.
 • Forebygge spam-mail, chikane, uautoriseret login eller andre ikke autoriserede handlinger.
 • Beskytte og forbedre vores IT-miljø, for at forebygge angreb.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Varekøbs- og brugeroplysninger (f.eks. klik på hjemmeside og websteder).
 • Videooptagelser fra overvågningskameraer.
 • Tekniske informationer ang. de enheder, der bliver brugt og indstillinger, f.eks. sprogindstillinger, IP-adresser, browserindstillinger, tidszone, systemer, skærmindstillinger osv.
 • Oplysninger ang. hvordan vores elektroniske tjenester bliver brugt.

Hvilke personoplysninger gemmer vi om medlemmer af More klubben og hvorfor?

Dette afsnit beskriver, hvorfor vi gemmer personoplysninger om medlemmer af More klub-ben, hvilke data bliver behandlet og hvorfor det bliver gjort.

  1. For at belønne kunder og give dem særlige vilkår

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Belønne kunder, f.eks. med rabatter, tilbud, invitationer til events, gaver, eller anden direkte markedsføring.
 • Udføre dataanalyse, som virksomheden indsamler til samme formål, f.eks. hvordan medlemmet bruger hjemmesider og andre elektroniske medier (så-som hvilke websteder og dele, som medlemmet har besøgt og søgt på), pro-dukthistorie, alder, bopæl, valg (f.eks. produktudbud) og andre indstillinger for virksomhedens elektroniske tjenester samt undersøgelsesresultater.
 • Analyserne kunne bruges til at opdele medlemmer i kundegrupper for at give specifikke grupper specifikke vilkår og rabatter baseret på produktets historie, interesse, alder, opholdssted og markedsundersøgelser. Analysen udføres på enkeltpersoner for at være i stand til at give personlige tilbud, vilkår og kom-munikation.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Brugernavn
 • Kundenummer
 • Kontaktinformationer (dvs. adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Bopæl
 • Købshistorik
 • Data som bruger genererer (f.eks. klik på hjemmesider og websteder).
 • Kundens valg af varer og service
 • Tekniske informationer om din computer, telefon og andre enheder, du bruger og deres indstillinger, f.eks. sprogindstillinger
 • Oplysninger om enheders placering.
 • For at tilbyde service som er skræddersyet til hver enkelt

Der bliver behandlet personoplysninger for at:

 • Tilbyde indhold, der passer til hver enkelt person, f.eks. ved at anbefale rele-vante produkter, give tips til indkøbslister eller bruge andre lignende måder til at forenkle tingene for kunderne.
 • Forenkle brug af tjenester, f.eks. ved at gemme indkøbslister/ønskelister eller betalingsmetoder for at hjælpe med senere køb eller påminde om glem-te/gemte varekurve.
 • Udføre analyse af de oplysninger, vi indsamler, så medlemmer kan opdeles i forskellige kundegrupper, så forskellige tilbud, vilkår og rabatter kan tilbydes forskellige grupper baseret på produkthistorik, præferencer, alder, bopæl og markedsundersøgelser. Analysen udføres på enkeltpersoner for at være i stand til at give personlige tilbud, vilkår og kommunikation.

Disse typer data arbejder vi med:

 • Navn
 • Alder
 • Bopæl
 • Købshistorik
 • Data som bruger opretter (f.eks. klik på hjemmesider og websteder).
 • Kundens præferencer for varer og tjenester.
 • Tekniske informationer om din computer, telefon og andre enheder, du bruger og deres indstillinger, f.eks. sprogindstillinger
 • For at opfylde sine forpligtelser, foretager virksomheden analyser, der vedrører f.eks.
 • Hvordan hjemmesider og medier bliver brugt (f.eks. hvilke hjemmesider eller dele af dem er blevet besøgt, samt hvad er blevet søgt på)
 • Købshistorik
 • Alder
 • Bopæl
 • Ønsker (f.eks. ang. varer og tjeneste, interesse og opførsel.)
 • Sprogindstillinger og andre indstillinger af elektroniske tjenester.
 • Resultater af undersøgelser.

Oplysninger til tredje part

Personlige oplysninger kan overlades til Lindex´ samarbejdspartnere til behandling. For ek-sempel når det vedrører markedsføring (trykning, distribution osv.), distribution, transport, betalingsmetoder og tekniske tjenester. Når personligt identificerbare data deles med sam-arbejdspartnere, skal dataene kun behandles i overensstemmelse med formålet med Lindex' dataindsamling og efterfølgende behandling. Overladelsen vil kun finde sted, såfremt sam-arbejdspartneren giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og orga-nisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

Derudover kan Lindex blive nødt til at give personligt identificerbare oplysninger til offentlige myndigheder (f.eks. politiet og skattevæsenet). Lindex kan også være nødt at give banker, kort- og betalingstjenesteselskaber og flytteselskaber adgang til personligt identificerbare data. I sådanne tilfælde bør vores samarbejdspartnere behandle dataene i overensstemmelse med lovgivning og forskrifter til behandling af personoplysninger.

Cookies

Der er to typer cookies. Den ene gemmer en tekstfil i en vis tid, indtil den udløber. Dens for-mål er f.eks. for at fortælle dig, hvad der er sket siden du sidst besøgte siden. Den anden ty-pe er en såkaldt session cookie, der ikke har nogen dato. Tekstfilen gemmes midlertidigt, mens du er på en hjemmeside og kunne f.eks. hjælpe til med at huske det sprog, du ønsker. Så snart browseren er lukket, slettes tekstfilen.

På lindex.dk, ldx.dk og ldx.is bruger vi cookies til at holde styr på, hvad du har lagt i indkøbs-kurven. Vi bruger også cookies til at holde styr på statistikker, for at hjælpe med hjemme-sideudvikling samt til markedsføringsmæssige formål. Denne information indsamles i sam-arbejde med tredjepart, f.eks. Google via deres cookie Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Websystemet, som Lindex' websteder bygger på, og deres tilføjelser kan også bruge cookies til at forbedre kundeoplevelsen.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning på: http://minecookies.org/cookiehandtering. For at vores websider skal fungere optimalt, bør du acceptere cookies. Du kan gøre dette via browserindstillinger i den browser du bru-ger, hvilket der også er råd om i ovenstående vejledning. Hvis du ikke gør det, fungerer web-siderne muligvis ikke korrekt.

Sletning og regnskabsdata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Lindex's regnskabsdata gemmes i overensstemmelse med sikkerhedskravene i databeskyt-telseslovgivningen og bogføringsloven. Opbevaring af sådanne oplysninger reguleres af lovgivningen i denne henseende. Bogføringsmateriale vil blive slettet 5 år efter udløbet af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

Den registreredes rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder angivet nedenfor, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på denne side.

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, og har til en enhver tid ret til at få op-lyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anven-der dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysnin-ger i Danmark og/eller til udlandet. Hvis du anmoder herom, kan vi informere dig om, og udlevere en kopi af, de oplysninger vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immateri-elle rettigheder.

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller begrænset. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes eller skal begrænses.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det kan fx gæl-de, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for vores be-handling. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du har ret til, grundet din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personop-lysninger til markedsføringsformål.

Du kan have ret til dataportabilitet. Dataportabilitet indebærer en ret til i et struktureret, al-mindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataan-svarlig uden hindring.

Hvis du har samtykket til, at vi behandler dine personoplysninger, kan du til enhver tid træk-ke det tilbage ved at henvende dig til os. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lov-ligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, herunder at vi ikke har imødekommet din anmodning om udøvelse af dine rettigheder, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er Lindex ikke ansvarlig for eventuelle hændelser, der måtte opstå som følge af brugen eller udbuddet af tjenesten, medmindre så-danne hændelser kan tilskrives Lindex's voldsomme uagtsomhed eller grove misforhold.

Lindex er ikke ansvarlig for forsinkelser af tjenesten eller for at tjenesten ikke fungerer som den burde på grund af uhåndterlige hændelser.

Lov og jurisdiktion

Disse betingelser og politikken for beskyttelse af personlige oplysninger reguleres af dansk lov. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå eller i forbindelse hermed, skal løses af de danske domstole, hvis den ikke kan løses på anden måde.

Dit samtykke og hvordan du kommer i kontakt med os

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores persondatapolitik og eventuelle æn-dringer, der måtte blive foretaget på den.

Hvis vores persondatapolitik skulle ændres, ændres datoen nedenfor.

Denne persondatapolitik blev sidst ændret den 4. oktober 2019.

Kontakt os ved hjælp af nedenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne person-datapolitik eller i øvrigt har spørgsmål til, hvordan vi som dataansvarlig behandler dine per-sonoplysninger.

Lindex butik Field's
LDK19 ApS.
CVR-nummer 40292152
Arne Jacobsens Allé 12, 1. sal
2300 København
webshop@lindex.dk